10% KOD RABATU: SAVE10

Warunki usługi

PilotsX

WARUNKI

Data wejścia w życie: sierpień 17th, 2006

Witamy w PilotsX ("Witryna"), miejsce do zakupu PilotsX (każda pozycja, "Produkt").

Poniższe warunki i zasady ("Warunki") będą miały zastosowanie do wszelkich zakupów Produktu dokonanych w Witrynie.

Wymiana

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty były wykonane z wysokiej jakości materiałów i wysyłane są na czas i dokładnie. Akceptujemy wymiany TYLKO z następujących powodów:

  • Sam produkt jest wadliwy.
  • Jakość jest słaba.
  • Ostateczny Produkt różni się istotnie od Produktu prezentowanego na Stronie.

Jeśli chcesz wymienić Produkt z jednego z tych powodów, napisz do nas na adres support@pilotsx.com w ciągu dziesięć dni daty dostawy. Dołącz dowody fotograficzne dotyczące problemu z produktem w wiadomości e-mail. Nie przyjmujemy żadnych wymian, chyba że skontaktujesz się z nami w ciągu dziesięciu dni od daty dostawy. Wszystkie wnioski o wymianę są przedmiotem PilotsX dyskrecja.

ZASADY GWARANCJI

USŁUGI, W TYM PRODUKTY, SĄ DOSTARCZANE PRZEZ PilotsX W STANIE „TAK JAK JEST”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, wyraźnych lub dorozumianych, W TYM, MIĘDZY INNYMI, DOMNIEMANYCH GWARANCJI HANDLOWYCH, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZALNOŚCI, albo że KORZYSTANIA Z USŁUG BĘDZIE BEZ ZAKŁÓCEŃ LUB BEZ BŁĘDÓW. NIEKTÓRE PAŃSTWA NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE OKRESU DOROZUMIANEJ GWARANCJI, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA.

Ograniczenie odpowiedzialności

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU I BEZ ŻADNEJ TEORII PRAWNEJ (W TYM MIĘDZY INNYMI, BEZ OGRANICZEŃ, TORTU, UMOWY, ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ LUB W INNY SPOSÓB) PilolsX (LUB JEJ LICENCJODAWCY, AGENCI, PARTNERZY I DOSTAWCY) NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB INNEJ OSOBY ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE, W TYM ROSZCZENIA ZA UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ DOBREGO WARTOŚCI, ZATRZYMANIE PRACY , DOKŁADNOŚĆ WYNIKÓW, BŁĘDÓW KOMPUTEROWYCH LUB NIEPRAWIDŁOWYCH, LUB (B) KWOTĄ W ŁĄCZNOŚCI, W ZWIĄZKU Z WIĘKSZYM (I) $ 100 LUB (II) KWOTAMI ZAPŁACONYMI PRZEZ PAŃSTWA ZA FIRMĘ W ZWIĄZKU Z USŁUGAMI OKRES MIESIĄCA DWUSTRONNEGO (12), KTÓREGO DOTYCZY NINIEJSZEGO ROSZCZENIA LUB (III) JAKIEKOLWIEK POZA WYRÓŻNĄ KONTROLĄ. NIEKTÓRE STANY NIE POZWALAJĄ NA WYKLUCZENIE LUB OGRANICZENIE OKREŚLONYCH SZKÓD, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIA I WYKLUCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W PRZYPADKU UŻYTKOWNIKA.

Prawo

Niniejsze Warunki podlegają prawu stanu Kalifornia i będą interpretowane bez względu na przepisy kolizyjne. Strony wyraźnie zgadzają się, że sądy federalne i stanowe zlokalizowane w, odpowiednio, hrabstwie San Francisco, Kalifornii lub w Północnym Okręgu Kalifornii są najbardziej rozsądnym i dogodnym forum do rozwiązywania wszelkich sporów wynikających lub związanych z przedmiotem niniejszych Warunków, i w ten sposób wyznaczają te sądy jako wyłączne fora, w których spory podlegają wszelkim sporom. W związku z tym strony wyrażają zgodę na jurysdykcję, właściwość i obsługę procesu przez wspomniane sądy.